żłobek Miejski nr1 - Złobek Integracyjny

O żłobku

Informacje

Zajęcia z dziećmi

Wspieranie rozwoju

Kadra

Historia

Wiersze i piosenki

Ciekawostki i artykuły

Kontakt

Dołącz do nas na
 

ZDJĘCIA Z NAJBARDZIEJ CIEKAWYCH WYDARZEŃ Z ŻYCIA ŻŁOBKA ZNAJDZIECIE PAŃSTWO NA NASZYM PROFILU NA FACEBOOK!!! 

 

Do placówki przyjmujemy dzieci w wieku do 3 lat do:

 

 • Trzech Grup Integracyjnych
 • Grupy Wspierania Rozwoju
  Małego Dziecka

 

Wszystkim dzieciom zapewniamy:

 

1. Zajęcia prowadzone wg autorskich programów:

 •  „Program wspomagania rozwoju dziecka w wieku od 6 miesięcy do 3 lat”,
 • „Cztery pory roku”,
 • „Edukacja patriotyczno-regionalna”,
 • Dzień małego artysty z elementami grafomotoryki”,
 • „Dzień z literaturą”,
 • „Globalne czytanie”.

2.  Zajęcia z wykorzystaniem metod:

  • „Żywioły”,
  • „Dobry Start”,
  • „Zabawy fundamentalne” ,
  • „Integracja sensoryczna”,
  • Pedagogika M. Montessori".

3. Zajęcia w „Sali Doświadczania Świata”.

4. Zajęcia dodatkowe:

  • gimnastyka ogólnorozwojowa,
  • Ruch  Rozwijający Weroniki Sherbourne,
  • zajęcia terapeutyczne z psychologiem
  • dogoterapia,
  • język angielski.

5. Spotkania dla rodziców z różnymi specjalistami.

6. Dni adaptacyjne.

7. Wykwalifikowaną opiekę i życzliwą atmosferę.

 

Dzieciom niepełnosprawnym w grupach integracyjnych oferujemy:


1. Stałą opiekę specjalistów:

     fizjoterapeuty,

     logopedy,

     psychologa,

     pedagoga.

2. Indywidualne programy wspierania rozwoju.

3. Zajęcia z zakresu wspierania rozwoju małego dziecka.

4. Integrację społeczną i uczestniczenie we wszystkich zajęciach grupowych.

 

Dzieciom z Grupy Wspierania Rozwoju Małego Dziecka proponujemy:

 

1. Pobyt do 3 godzin dziennie w formie turnusów.

2. Opiekę lekarza rehabilitacji medycznej.

3. Codzienne zajęcia wspierające rozwój dziecka:

- ruchowe, pedagogiczne, logopedyczne, psychologiczne (indywidualne i grupowe).

4. Konsultacje i zajęcia z  psychologiem, logopedą i pedagogiem.

Dyrektor Żłobka – Teresa WalaszekMISJA
ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 1 INTEGRACYJNEGO
W BIAŁYMSTOKU

   Nasz Żłobek jest miejscem zapewniającym dzieciom opiekę, wychowanie i edukację w warunkach zbliżonych do domowych. Dbamy o harmonijny rozwój dziecka poprzez stworzenie warunków pobudzających dziecko do twórczej aktywności i stymulowanie wszystkich sfer rozwoju. Dzieciom specjalnej troski zapewniamy także zajęcia wspomagające rozwój, prowadzone przez specjalistów (psychologa, logopedę, fizjoterapeutę i pedagoga) i indywidualne programy do zajęć w domu. Różnorodność proponowanych zajęć daje dzieciom możliwość wyboru i odkrywania tkwiących w nich uzdolnień. Dobre wyposażenie w pomoce pedagogiczne i sprzęt rehabilitacyjny uatrakcyjniają dzieciom pobyt.  Pracownie  tematyczne dają warunki do pracy indywidualnej. Sala Doświadczania Świata stymuluje rozwój dzieci. Wykwalifikowana kadra pracująca w oparciu o najnowsze osiągnięcia psychologii i pedagogiki, gwarantuje osiągnięcie przez dziecko umiejętności potrzebnych w kolejnych etapach  życia. Wszystkie zajęcia prowadzone są w formie zabaw mających za zadanie wszechstronną edukację. Zwracamy uwagę na przekazanie dzieciom wartości patriotycznych i regionalnych. Wspieramy rodziców w procesie wychowywania ich dzieci poprzez spotkania o charakterze pedagogizującym i integrującym. Dużą wagę przywiązujemy do przygotowania dziecka do pobytu w Żłobku umożliwiając poznanie placówki w czasie tzw. dni adaptacyjnych. Dziecko jest dla nas najważniejsze i to ono wskazuje opiekunom czego potrzebuje. Staramy się aby Żłobek był miejscem, w którym dziecko czuje się bezpiecznie i chętnie do niego przychodzi. Życzliwość, profesjonalizm, skuteczne metody pracy i komunikowania się to nasz atut.

 

Strony www i systemy CRM białystok