żłobek Miejski nr1 - Złobek Integracyjny

O żłobku

Informacje

Zajęcia z dziećmi

Wspieranie rozwoju

Kadra

Historia

Wiersze i piosenki

Ciekawostki i artykuły

Kontakt

Dołącz do nas na
 

 

ZDJĘCIA Z NAJBARDZIEJ CIEKAWYCH WYDARZEŃ Z ŻYCIA ŻŁOBKA ZNAJDZIECIE PAŃSTWO NA NASZYM PROFILU NA FACEBOOK!!!

 

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA FILMU O NASZYM ŻŁOBKU


nie widzisz filmu kliknij tu

 

 

Kliknij Tutaj   POLITYKA OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM

 

 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych

w Żłobku Miejskim Nr 1 Integracyjnym możliwy jest pod nr. telefonu 661 601 020 bądź iodo@ecrklex.pl

 

 

OGŁOSZENIE!!!

dotyczace zapisów do Filii Żłobka Miejskiego Nr 3 na osiedlu Bacieczki

w Elektronicznym Systemie Naboru do Żłobków Miejskich

 

Informujemy, iż od 1 listopada 2018 roku ruszają zapisy do Filii Żłobka Miejskiego Nr 3 na osiedlu Bacieczki w Elektronicznym Systemie Naboru do Żłobków Miejskich funkcjonujących na terenie miasta Białystok. Jednoczesnie zawiadamiamy, iz jest to kolejny etap zapisów do wyżej wskazanego żłobka, gdyż został on poprzedzony przeniesieniem dzieci z istniejących żłobków do nowej placówki oraz przeniesieniem chętnych oczekujących na inne żłobki poprzez zmianę preferencji w systemie.

 

 

NABÓR ELEKTRONICZNY DO ŻŁOBKÓW MIEJSKICH

 

Od 19 lipca 2017 roku na witrynie https://zlobki.vulcan.net.pl/bialystok jest dostępny elektroniczny system naboru do żłobków miejskich funkcjonujących na terenie Miasta Białystok.

Zasady rekrutacji wraz z wnioskiem o przyjęcie kandydata dostępne są w siedzibie i na stronie internetowej każdego żłobka miejskiego oraz w elektronicznym systemie naboru do żłobków.

Rodzice, którzy złożyli wniosek o przyjęcie przed dniem 1 marca 2017 r. mają możliwość korzystania z elektronicznego systemu naboru https://naborz-kandydat.vulcan.net.pl/bialystok za pomocą loginu z poprzedniego systemu naboru (http://nabor.pcss.pl/bialystok/), przy czym nowe hasło dostępu zostanie przesłane na adres e-mail po użyciu opcji „Nie pamiętam hasła”.

Rodzice, którzy złożyli wniosek o przyjęcie w dniach 1 marca 2017 r. – 6 kwietnia 2017 r. powinni zgłosić się do żłobka pierwszego wyboru w celu odbioru loginu i hasła do elektronicznego systemu naboru.

Rodzice składający wnioski od 7 kwietnia 2017 r. otrzymają login i hasło podczas rejestracji w elektronicznym systemie naboru.

 

UWAGA!!!

W 2019 ROKU ŻŁOBEK URLOPUJE W MIESIĄCU LIPCU.

 

 

                                                             

 

 

Do placówki przyjmujemy dzieci w wieku do 3 lat do:

 

 • Trzech Grup Integracyjnych
 • Grupy Wspierania Rozwoju Małego Dziecka

 Wszystkim dzieciom zapewniamy:

 

1. Zajęcia prowadzone wg autorskich programów:

 •  „Program wspomagania rozwoju dziecka w wieku od 6 miesięcy do 3 lat”,
 • ,,Czytanie globalne",
 • ,,Zajęcia z żywiołami",
 • „Cztery pory roku”,
 • Edukacja patriotyczno-regionalna”,
 • Dzień małego artysty z elementami grafomotoryki”,
 • ,,Zajęcia przyrodnicze",
 • „Dzień z literaturą”,
 • Dzień bajkowy”,
 • ,,Gimnastyka mózgu- zajęcia ruchowe z elementami kinezjologii edukacyjnej wg.Paula Dennisona".

2.  Zajęcia z wykorzystaniem metod:

 • „Żywioły”,
 • „Dobry Start M.Bogdanowicz",
 • „Zabawy fundamentalne” ,
 • „Integracja sensoryczna”,
 • „Pedagogika M. Montessori",
 • ,,Kinezjologia edukacyjna P.Dennisona",
 • ,,Ruch Rozijający W.Sherborne",
 • ,,NDT Bobath".

3. Zajęcia w „Sali Doświadczania Świata”.

4. Zajęcia dodatkowe:

 • gimnastyka ogólnorozwojowa,

 • Ruch  Rozwijający Weroniki Sherbourne,

 • zajęcia terapeutyczne z psychologiem,

 • dogoterapia.

        5. Spotkania dla rodziców z różnymi specjalistami.

        6. Dni adaptacyjne.

        7. Wykwalifikowaną opiekę i życzliwą atmosferę.

 

Dzieciom niepełnosprawnym w grupach integracyjnych oferujemy:

 

1. Stałą opiekę specjalistów:

−     fizjoterapeuty,

−     logopedy,

−     psychologa,

−     pedagoga.

2. Indywidualne programy wspierania rozwoju.

              3. Zajęcia z zakresu wspierania rozwoju małego dziecka.

              4. Integrację społeczną i uczestniczenie we wszystkich zajęciach grupowych.

 

Dzieciom z Grupy Wspierania Rozwoju Małego Dziecka proponujemy:

 

1. Pobyt do 3 godzin dziennie w formie turnusów.

2. Opiekę lekarza rehabilitacji medycznej.

3. Indywudalne programy wspierania rozwoju.

4. Codzienne zajęcia wspierające rozwój dziecka:

- ruchowe, pedagogiczne, logopedyczne, psychologiczne (indywidualne i grupowe).

5. Konsultacje i zajęcia z  psychologiem, logopedą i pedagogiem.

 

Dyrektor Żłobka – Teresa WalaszekMISJA
ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 1 INTEGRACYJNEGO
W BIAŁYMSTOKU

   Nasz Żłobek jest miejscem zapewniającym dzieciom opiekę, wychowanie i edukację w warunkach zbliżonych do domowych. Dbamy o harmonijny rozwój dziecka poprzez stworzenie warunków pobudzających dziecko do twórczej aktywności i stymulowanie wszystkich sfer rozwoju. Dzieciom specjalnej troski zapewniamy także zajęcia wspomagające rozwój, prowadzone przez specjalistów (psychologa, logopedę, fizjoterapeutę i pedagoga) i indywidualne programy do zajęć w domu. Różnorodność proponowanych zajęć daje dzieciom możliwość wyboru i odkrywania tkwiących w nich uzdolnień. Dobre wyposażenie w pomoce pedagogiczne i sprzęt rehabilitacyjny uatrakcyjniają dzieciom pobyt.  Pracownie  tematyczne dają warunki do pracy indywidualnej. Sala Doświadczania Świata stymuluje rozwój dzieci. Wykwalifikowana kadra pracująca w oparciu o najnowsze osiągnięcia psychologii i pedagogiki, gwarantuje osiągnięcie przez dziecko umiejętności potrzebnych w kolejnych etapach  życia. Wszystkie zajęcia prowadzone są w formie zabaw mających za zadanie wszechstronną edukację. Zwracamy uwagę na przekazanie dzieciom wartości patriotycznych i regionalnych. Wspieramy rodziców w procesie wychowywania ich dzieci poprzez spotkania o charakterze pedagogizującym i integrującym. Dużą wagę przywiązujemy do przygotowania dziecka do pobytu w Żłobku umożliwiając poznanie placówki w czasie tzw. dni adaptacyjnych. Dziecko jest dla nas najważniejsze i to ono wskazuje opiekunom czego potrzebuje. Staramy się aby Żłobek był miejscem, w którym dziecko czuje się bezpiecznie i chętnie do niego przychodzi. Życzliwość, profesjonalizm, skuteczne metody pracy i komunikowania się to nasz atut.

 

Tworzenie stron www i sklepów internetowych Białystok | Strony www