żłobek Miejski nr1 - Złobek Integracyjny

O żłobku

Informacje

Zajęcia z dziećmi

Wspieranie rozwoju

Kadra

Historia

Wiersze i piosenki

Ciekawostki i artykuły

Kontakt

Dołącz do nas na
 
" Miejsce dzieci niepełnosprawnych w placówce opiekuńczo-wychowawczej "

 

Młodzi ludzie z różnych względów, nie mogąc pozwolić sobie na „komfort” bycia z dzieckiem w domu, poszukają placówek o wysokim poziomie działań opiekuńczo-wychowawczo-terapeutycznych, które zaspokoją potrzeby ich dzieci. Szczególną wagę przywiązują do tego rodzice dzieci z różnymi dysfunkcjami. Żłobki spełniające funkcję opiekuńczo-wychowawczą, podobnie jak wiele innych instytucji, dostosowały się do potrzeb „rynkowych”.

 

czytaj dalej
" Jak ułatwić maluchowi (i sobie) okres adaptacji w żłobku? "

Pierwsze dni w żłobku to trudny okres dla dziecka, ale także i rodzica. Dziecko adaptuje się do nowego otoczenia, które początkowo może wydawać mu się zagrażające. Traci poczucie bezpieczeństwa, ponieważ musi oddzielić się od matki, przystosować do nowego harmonogramu dnia, współpracować z opiekunkami i innymi dziećmi. Może wtedy wyrażać swój lęk i zaniepokojenie poprzez płacz, opór przed rozstaniem z rodzicem, krzyk, wycofanie. Dla rodzica jest to moment skonfrontowania się ze swoim strachem i żalem, czasem ze zniecierpliwieniem i złością na dziecko. Opiekun może przeżywać wiele różnorodnych uczuć, być poruszonym, złym, zaniepokojonym. Jednocześnie pragnie ukoić lęk swojego dziecka i jak najlepiej ułatwić mu start w nowym miejscu.

czytaj dalej
" GDY RODZI SIĘ MAŁY FILOZOF "

 

Jan Brzechwa

 

Na ulicy Trybunalskiej
Mieszka sobie Staś Pytalski,
Co, gdy tylko się obudzi,
Pytaniami dręczy ludzi.

W którym miejscu zaczyna się kula?

czytaj dalej
" LĘKI U MAŁYCH DZIECI "

 

 
Każdy człowiek rodzi się z lękiem, który jako uczucie wynika z faktu oddzielenia dziecka od matki w trakcie narodzin i towarzyszy każdemu człowiekowi, w mniejszym lub większym stopniu, przez całe życie.

 

czytaj dalej
" Jak radzić sobie z niepożądanym zachowaniem u małych dzieci "

 

Jak reagować na zachowania agresywnego dziecka:                                                                      
·       reaguj natychmiast  po zdarzeniu,
·       odseparuj  agresora od ofiary,
·       daj dziecku czas na uspokojenie się,
·       zapytaj dziecko dlaczego tak się zachowało,
·       okaż zrozumienie dla jego uczuć,
·       panuj nad sobą i swoimi emocjami,
·       wytłumacz dziecku, że musi przeprosić,
·       naucz dziecko odpowiednich metod osiągnięcia celu,
·       odsuń agresywne dziecko na kilka minut do zabawy,
·       powiedz dziecku co myślisz o jego zachowaniu,
·       określ jakiego zachowania oczekujesz od dziecka.

 

 

czytaj dalej
" JEDZ NA ZDROWIE !!! - czy na zdrowie ??? "

 

W miarę rozwoju dziecka przychodzą różne fazy związane z jedzeniem, takie jak grymaszenie, odmowa przyjmowania jedzenia o określonych porach dnia lub też przejadania się o innych porach.

I chociaż nie da się tego uniknąć, należy się zastanowić, jakie są nasze oczekiwania wobec dziecka, a także wobec siebie. Aby oczekiwana te były realistyczne, należy pamiętać, że apetyt dziecka jak i jego nawyki żywieniowe ulegną zmianie, chociaż niewiele dzieci jada zgodnie z oczekiwaniami rodziców.

 

czytaj dalej
" NAGRODY !!! → DOCENIANIE KARY "

 

W życiu każdego dziecka ważne miejsce zajmuje nagradzanie i chwalenie. Mają one na celu wyjście naprzeciw oczekiwaniom dzieci, budowanie w nich motywacji oraz wspomaganie kształtowania właściwych postaw.

czytaj dalej
" WYCHOWANIE MAŁEGO DZIECKA "

 

Każde dziecko zarówno w środowisku rodzinnym jak i w instytucji opiekuńczo-wychowawczej powinno czuć, że jest kochane i otoczone troską. Wiąże się z tym zaspokojenie potrzeb fizycznych i emocjonalnych. Dziecko jest bezbronne i oczekuje od rodziców i opiekunów ochrony przed zagrożeniami fizycznymi i emocjonalnymi. Wychowywanie to uczenie i dawanie dobrego przykładu do naśladowania. Małe dziecko uczy się głównie przez naśladownictwo a czego może nauczyć się gdy dorośli z którymi obcuje na co dzień nie potrafią dojrzale wyrażać swoich emocji. Przebywanie w środowisku pełnym gniewu i konfliktów, karanie za złe zachowanie a nie dawanie wsparcia w sytuacjach trudnych dla dziecka wprowadza napiętą atmosferę i zaburza poczucie bezpieczeństwa. Złe zachowanie z reguły wynika z nie zaspokojonej potrzeby. Postępowanie wychowawcze osoby będącej z dzieckiem skupić powinno się na zaspokojeniu tej potrzeby a nie tylko na korygowaniu złego zachowania. Zlokalizowanie podłoża negatywnych zachowań (problem natury fizycznej czy emocjonalnej) pozwala na podjęcie odpowiedniego postępowania. W sytuacji gdy złe zachowania dziecka mają inne przyczyny należy zastanowić się nad wprowadzeniem metody kontroli nad dzieckiem. Prośba i łagodny przymus fizyczny mają pozytywny charakter, polecenie i kara są metodami negatywnymi, modyfikacja zachowań jest metodą neutralną. Skuteczność tych metod zależy od stanu emocjonalnego dziecka.

 

czytaj dalej
Tworzenie stron www i sklepów internetowych Białystok | Strony www