żłobek Miejski nr1 - Złobek Integracyjny

O żłobku

Informacje

Zajęcia z dziećmi

Wspieranie rozwoju

Kadra

Historia

Wiersze i piosenki

Ciekawostki i artykuły

Kontakt

Dołącz do nas na
 
" WYCHOWANIE MAŁEGO DZIECKA "

 

Każde dziecko zarówno w środowisku rodzinnym jak i w instytucji opiekuńczo-wychowawczej powinno czuć, że jest kochane i otoczone troską. Wiąże się z tym zaspokojenie potrzeb fizycznych i emocjonalnych. Dziecko jest bezbronne i oczekuje od rodziców i opiekunów ochrony przed zagrożeniami fizycznymi i emocjonalnymi. Wychowywanie to uczenie i dawanie dobrego przykładu do naśladowania. Małe dziecko uczy się głównie przez naśladownictwo a czego może nauczyć się gdy dorośli z którymi obcuje na co dzień nie potrafią dojrzale wyrażać swoich emocji. Przebywanie w środowisku pełnym gniewu i konfliktów, karanie za złe zachowanie a nie dawanie wsparcia w sytuacjach trudnych dla dziecka wprowadza napiętą atmosferę i zaburza poczucie bezpieczeństwa. Złe zachowanie z reguły wynika z nie zaspokojonej potrzeby. Postępowanie wychowawcze osoby będącej z dzieckiem skupić powinno się na zaspokojeniu tej potrzeby a nie tylko na korygowaniu złego zachowania. Zlokalizowanie podłoża negatywnych zachowań (problem natury fizycznej czy emocjonalnej) pozwala na podjęcie odpowiedniego postępowania. W sytuacji gdy złe zachowania dziecka mają inne przyczyny należy zastanowić się nad wprowadzeniem metody kontroli nad dzieckiem. Prośba i łagodny przymus fizyczny mają pozytywny charakter, polecenie i kara są metodami negatywnymi, modyfikacja zachowań jest metodą neutralną. Skuteczność tych metod zależy od stanu emocjonalnego dziecka.

 

Zajęcia w żłobku, w których dzieci w formie zabawy uczą się odzwierciedlać swoje stany emocjonalne i w dalszej kolejności nazywać je, nie są łatwe w przeprowadzeniu. Jest to sfera bardzo delikatna  i zarazem można bardzo łatwo wprowadzić zamieszanie w poczuciu bezpieczeństwa dziecka. W naszej placówce przywiązujemy bardzo dużą wagę do emocji dziecka, które wpływają na narodziny uczuć (ok. 4 roku życia).  
W różnych zabawach towarzyszy dzieciom lalka o imieniu Tomek, z którą bardzo lubią utożsamiać się lub komunikować. Mina Tomka obrazująca określone uczucie np. smutek lub radość jest pomocą do określenia stanu emocjonalnego dziecka i do nazywania go. Zabawa z Tomkiem pozwala dzieciom nazywać własne emocje i kierować nimi w zabawie.

Małe dziecko wiedzę o otaczającym świecie zdobywa w działaniu. Dzięki temu jest w stanie przyswoić i zapamiętać nowe wiadomości. Podstawą zajęć powinna więc być zabawa, zawierająca wszystkie elementy, służące harmonijnemu rozwojowi dziecka, oczywiście w optymalnych proporcjach.

 

 

Bibliografia:

Campbell R.(2007), Aktywne wychowanie, Warszawa, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”

 

mgr Teresa Walaszek

 

wr

Tworzenie stron www i sklepów internetowych Białystok | Strony www