żłobek Miejski nr1 - Złobek Integracyjny

O żłobku

Informacje

Zajęcia z dziećmi

Wspieranie rozwoju

Kadra

Historia

Wiersze i piosenki

Ciekawostki i artykuły

Kontakt

Dołącz do nas na
 
" "

 

Adaptacja w żłobku

 

Adaptacja dziecka w żłobku jest dla każdego malucha bardzo trudna. Dziecko po raz pierwszy rozstaje się z ukochaną mamą, tatą lub inną bliską osobą. Zmienia się nie tylko jego otoczenie ale również rytm dnia. Pozostaje w nieznanym mu miejscu, wśród nieznanych osób, zabawek i sprzętów. Wywołuje to w nim zdziwienie i zainteresowanie, ale przede wszystkim budzi lęk. Jego poczucie bezpieczeństwa zostaje zachwiane.

Naturalne jest więc, iż przy rozstaniu z najbliższymi niemal każde dziecko reaguje płaczem i niepokojem. Reakcja taka może się utrzymywać nawet kilka tygodni, choć przeważnie okres adaptacji trwa około czternastu dni. W okresie adaptacji mogą ulec zmianie zachowania dziecka, co jest reakcją na przystosowywanie się do nowej sytuacji.

Zadaniem personelu żłobka oraz rodziców jest w tym okresie ścisła współpraca zmierzająca do minimalizacji stresu u dziecka.

 

Działania podejmowane ze strony żłobka:

● zapewnienie dziecku pogodnej i życzliwej atmosfery w grupie,

● zrozumienie rozdrażnienia dziecka i szanowanie jego uczuć,

● odwracanie uwagi dziecka od powodu płaczu i tęsknoty poprzez zaproponowanie mu atrakcyjnych działań (wspólna zabawa, czytanie bajek, słuchanie muzyki, śpiewanie, zabawy ruchowe itp.)

● indywidualne podejście do dziecka z uwzględnieniem jego stanu emocjonalnego, aktywności i chęci do zabawy,

● nawiązanie kontaktów z rodzicami dziecka w celu lepszego poznania dziecka i jego upodobań,

a także w celu złagodzenia stresu u rodziców i zmniejszenia ich obaw o dziecko,

● propozycja stopniowego i łagodnego wrastania w nowe środowisko przez dziecko,

a więc:

● skrócony czas pobytu w placówce,

● pobyt dziecka z ulubioną zabawką, kocykiem, smoczkiem itp.

 

Proponowane działania ze strony rodziców:

● wytłumaczenie dziecku, dlaczego zostaje w żłobku,

● mówienie prawdy o tym, kiedy zostanie odebrane ze żłobka,

● nie przedłużanie pożegnań i nie roztkliwianie się przy dziecku,

● nie przenoszenie na dziecko swoich negatywnych emocji związanych ze stresem spowodowanym oddaniem go pod opiekę opiekunek w żłobku. Przyznanie się przed sobą do swoich emocji i obaw, co pomoże w zrozumieniu siebie i dziecka,

● zadbanie o to, aby po powrocie do domu dziecko znalazło się w centrum uwagi i odreagowało nagromadzone emocje w ulubionej zabawie,

 

Korzyści płynące z pobytu w dziecka w żłobku to:

- możliwość pełniejszego rozwoju społecznego,

- rozwój samodzielności, możliwość zdobywania nowych umiejętności pod opieką wykwalifikowanych wychowawców,

- pobyt w zorganizowanym, przyjaznym i bezpiecznym otoczeniu, które stymuluje do poznawania nowych rzeczy,

- radzenie sobie z nowymi, niekiedy trudnymi emocjonalnie sytuacjami.

 

Rodzice muszą być pewni swojej decyzji o posłaniu dziecka do żłobka. W obecności dziecka nie powinni poddawać w wątpliwość tego, czy dobrze czy źle robią. Dziecko momentalnie wyczuje wahanie, co z pewnością nie pomoże mu w adaptacji.

Istotne jest, aby rodzice w okresie adaptacji byli konsekwentni w przyprowadzaniu dziecka do żłobka, współpracowali z personelem. Warto nawiązać kontakt z wychowawcą grupy. Opiekun chętnie poinformuje rodzica o tym, jak dziecko zjadało posiłek, jak się zachowywało, jak radzi sobie podczas zabaw z rówieśnikami.

 

Rodzicu, pamiętaj! Każda zmiana daje szansę na rozwój .

 

Zatem potraktujmy czas adaptacji jako coś naturalnego, co pomimo trudnych początków za jakiś czas zaprocentuje.

 

 

 

St.op. mgr Ewa Cimoch

St.op. mgr Monika Strójkowska

wr

Tworzenie stron www i sklepów internetowych Białystok | Strony www