żłobek Miejski nr1 - Złobek Integracyjny

O żłobku

Informacje

Zajęcia z dziećmi

Wspieranie rozwoju

Kadra

Historia

Wiersze i piosenki

Ciekawostki i artykuły

Kontakt

Dołącz do nas na
 

Historia

Żłobek Dzienny w Białymstoku został uruchomiony 9 czerwca 1947 roku przy ulicy Legionowej 31. Początkowo przebywało tam 25 dzieci.

Żłobek był bezpłatny, korzystał z pomocy UNRRA, zapewniał swoim wychowankom poza wyżywieniem ubranka, pieluszki, buty, kurtki. Dzieci spały na siennikach wypchanych słomą, a dookoła budynku rozciągał się duży plac i ogród, w którym pracownice uprawiały warzywa na potrzeby Żłobka. Zdarzało się, że maluchy nocowały w Żłobku, bo matki uczestniczyły w patriotycznym czynie odbudowy kraju ze zniszczeń wojennych. W krótkim czasie liczba dzieci i personelu znacznie wzrosła.Placówka mieściła się w budynku przy ul. Dzierżyńskiego 31 do roku 1969.

Przez kolejne cztery lata Żłobek zlokalizowany był w spółdzielczym mieszkaniu przy ulicy Mazowieckiej 37d. Dzieci uczęszczały wówczas do dwóch grup. Jednocześnie trwała budowa nowej siedziby.

1 czerwca 1973 roku nast±piło uroczyste otwarcie przestronnego, przystosowanego dla czterech grup żłobkowych /czyli 80 dzieci/ budynku przy ulicy Wesołej 10.

Pod koniec lat siedemdziesiątych Żłobek obejmował opieką nawet 150 dzieci. W latach osiemdziesiątych spadło zainteresowanie żłobkami i spowodowało to likwidację jednej grupy,  na przełomie 1991/1992 r. - drugiej. W grudniu 1992 roku Rada Miejska w Białymstoku zreorganizowała sieć żłobków na terenie miasta, na skutek czego placówka przy ulicy Wesołej zyskała dwie filie - przy ul. Grottgera i Pogodnej. Jedna z nich oddzieliła się jako samodzielny żłobek już w 1994 roku. Na terenie drugiej w 2000 roku utworzono Grupę Integracyjną, którą rok później przeniesiono do głównej siedziby Żłobka. Od tego czasu placówka funkcjonuje jako ŻŁOBEK MIEJSKI NR 1 - ŻŁOBEK INTEGRACYJNY.

W 2004 roku powołano GRUPĘ WCZESNEJ INTERWENCJI. Tutaj każde dziecko po zdiagnozowaniu przez lekarza rehabilitacji i innych specjalistów objęte jest odpowiednimi formami stymulacji rozwoju.

W ten oto sposób ŻŁOBEK MIEJSKI NR 1 INTEGRACYJNY ponownie funkcjonuje w czterech grupach, tak jak to było przed laty.

 

                                                                                                                    
 

Tworzenie stron www i sklepów internetowych Białystok | Strony www