żłobek Miejski nr1 - Złobek Integracyjny

O żłobku

Informacje

Zajęcia z dziećmi

Wspieranie rozwoju

Kadra

Historia

Wiersze i piosenki

Ciekawostki i artykuły

Kontakt

Dołącz do nas na
 
ADMINISTRACJA
  
mgr Teresa Walaszek – Dyrektor Żłobka; wykształcenie: Medyczne Studium Zawodowe w Łapach – pielęgniarka, Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku - studia licencjackie – pedagogika społeczno-wychowawcza z edukacją zdrowotną, Uniwersytet w Białymstoku – studia magisterskie - pedagogika ogólna; kursy: „ Finanse i rachunkowosć”, „Zarządzanie w administracji publicznej”, „Wpływ zaburzeń integracji sensorycznej na rozwój dziecka w wieku 0-3”, „Język migowy – poziom KSS1”; autorka: „Programu wspomagania rozwoju dziecka w wieku od 6 m-cy do 3 lat” i pakietów edukacyjnych kształcących w zawodzie opiekunka dziecięca.
 
mgr Beata Leszczyńska – gł. księgowa; wykształcenie: Uniwersytet w Białymstoku – Wydział Prawa – kierunek administracja - studia magisterskie.
 
mgr Joanna Selwent – st. opiekun; wykształcenie: Uniwersytet w Białymstoku - pedagogika ogólna, studia podyplomowe - edukacja elementarna; kursy: ,,Metoda Dobrego Startu” M. Bogdanowicz .
 
Wanda Gwiazdowska - inspektor; wykształcenie: Technikum Gastronomiczne; kursy: „Kurs komputerowy”, „Dieta pełna życia”, „Zamówienia publiczne”, „Instrukcja kancelaryjna i archiwizacja dokumentów”, "Prawidłowe żywienie dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych w świetle najnowszych przepisów prawnych".
 
 
OPIEKUNOWIE
 
 
mgr Antonowicz Agnieszka - st opiekun; wykształcenie: Uniwersytet w Białymstoku - pedagogika opiekuńczo-wychowawcza; Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie - studia podyplomowe -  edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.
 
mgr Antonowicz Karolina - opiekun; wykształcenie: Uniwersytet w Białymstoku - pedagogika opiekuńczo - wychowawcza;  Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku - studia podyplomowe - pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.
 
mgr Alicja Bryczkowska - opiekun; wykształcenie: Uniwersytet w Białymstoku - pedagogika opiekuńczo - wychowawcza; kursy: "Metoda Dobrego Startu"; prowadzi zajęcia metodą Dobrego Startu i Globalnego Czytania.
 
mgr Ewa Cimoch - st. opiekun; wykształcenie: Uniwersytet w Białymstoku - pedagogika opiekuńczo - wychowawcza; Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku - studia podyplomowe - pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.
 
Urszula Czeremcha - mł. opiekun; wykształcenie: Liceum Ogólnokształcące.
 
mgr Aneta Czerwińska - opiekun; Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku - pedagogika wczesnoszkolna i z wychowaniem przedszkolnym.
 
Edyta Dacewicz - mł. opiekun; wykształcenie - Szkoła Policealna Nr 2 PMiS w Białymstoku - opiekunka dziecięca.
 
mgr Marta Drągowska – st. opiekun; wykształcenie: Uniwersytet w Białymstoku – studia podyplomowe - edukacja elementarna; kursy: „Profilaktyka i terapia muzyczna”, „Obraz dziecka z całościowymi zaburzeniami rozwoju”.
 
mgr Ewa Dubieniecka - st.opiekun; wykształcenie: Uniwersytet w Białymstoku - pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz studia podyplomowe - edukacja elementarna; Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie - studia podyplomowe - autyzm (edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu); kursy: "Kinezjologia Edukacyjna", ,,Oligofrenopedagogika”, "Ruch Rozwijający".
 
Danuta Gawełko – mł. opiekun; wykształcenie: Policealne Studium Ekonomiczne w Białymstoku, kursy: certyfikat ,,Szkolenie w zakresie profesjonalnej opieki nad dzieckiem oraz pomoc w zajęciach plastycznych”.
 
mgr Sylwia Gawędzka - st. opiekun; wykształcenie: Uniwersytet w Białymstoku - pedagogika ogólna oraz studia podyplomowe - edukacja elementarna. Kursy: „Profilaktyka i terapia muzyczna”.
 
mgr Katarzyna Gruszewska - st. opiekun; wykształcenie: Uniwersytet w Białymstoku- pedagogika ogólna; kursy: Certyfikat SI - stopień I, II; „Obraz dziecka z całościowymi zaburzeniami rozwoju”.
 
mgr Anna Kucharewicz - opiekun; wykształcenie: Uniwersytet w Białymstoku - pedagogika opiekuńczo - wychowawcza oraz studia podyplomowe - edukacja elementarna.
 
mgr Beata Kuczyńska - opiekun; wykształcenie: Uniwersytet w Białymstoku - pedagogika opiekuńczo - wychowawcza. Kursy "System Carla Orffa w edukacji przedszkolnej".
 
mgr Krystyna Nikołajuk – st. opiekun; wykształcenie: Uniwersytet w Białymstoku - pedagogika opiekuńczo - wychowawcza.
 
mgr Anna Panasewicz - młodszy opiekun; wykształcenie: Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku - pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna.
              
Anna Radziszewska – st. opiekun; wykształcenie: Pomaturalne Studium Medyczne.
 
mgr Monika Strójkowska - opiekun; wykształcenie: Uniwersytet w Białymstoku - pedagogika opiekuńczo - wychowawcza. Kursy "System Carla Orffa w edukacji przedszkolnej", "Terapia ręki".
 
mgr Natalia Szabołtas - opiekun; wykształcenie: Uniwersytet w Białymstoku - pedagogika wczesnoszkolna.
 
mgr Agnieszka Szematowicz – opiekun; wykształcenie: Uniwersytet w Białymstoku - pedagogika opiekuńczo – wychowawcza oraz studia podyplomowe - edukacja elementarna. Kursy: "Pedagogika M. Montessori w wychowaniu przedszkolnym i nauczaniu zintegrowanym".
 
mgr Anna Sztachelska - opiekun; wykształcenie: Uniwersytet w Białymstoku - pedagogika opiekuńczo - wychowawcza.
 
mgr Magdalena Tarantowicz - opiekun; wykształcenie: Uniwersytet w Białymstoku - pedagogika wczesnoszkolna z przedszkolną.
 
mgr Magdalena Wiśniewska - Waszkiewicz - opiekun; wykształcenie: Uniwersytet w Białymstoku - pedagogika opiekuńczo - wychowawcza; animacja kultury z areteterapią; Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie - studia podyplomowe -  edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna oraz oligofrenopedagogika.
 
mgr Emilia Zgliszewska - Głowacka - opiekun; wykształcenie: Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku - pedagogika opiekuńczo - wychowawcza oraz studia podyplomowe - pedagogika przedszkolna. Kursy: "System Carla Orffa w edukacji przedszkolnej".
 

mgr Dagmara Żukowska - opiekun; wykształcenie: Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku - pedagogika opieukuńczo - wychowawcza; Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie - studia podyplomowe -  edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna; kursy: Edukacja przez ruch D. Dziamskiej; "System Carla Orffa w edukacji przedszkolnej"; "Metoda Ruchu Rozwijajacego Weroniki Sherborne".

 

 
SPECJALIŚCI
 
 
mgr Małgorzata Czerech - psycholog; wykształcenie - UMCS w Lublinie - psychologia społeczna, klinczna i neuropsychologia.
 
lic. Ewa Niedzwiecka - starszy fizjoterapeuta, wykształcenie ; Medyczne Studium Zawodowe w Białymstoku – fizjoterapeuta; Wyższa Szkoła Medyczna  w Białymstoku - studia licencjackie - fizjoterapia; kursy „NDT Bobath Basic”, „Fizjoterapia dziecka ryzyka”; „Asymetria u niemowląt,” ”Kinesiology taping”.
 
lic. Irena Waraksa – starszy fizjoterapeuta; wykształcenie: Medyczne Studium Zawodowe w Białymstoku – fizjoterapia; Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku - studia licencjackie - pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna; kursy: „Rehabilitacja w mózgowym porażeniu dziecięcym (metoda NDT)”, „Szkolenie z zakresu ruchowej stymulacji niemowląt z objawami uszkodzenia OUN”, „Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych z układem ruchowym całego ciała dr Svetlana Masgutova”,  "Ruch Rozwijający".
 
mgr Katarzyna Wilczewska - logopeda; wykształcenie: Uniwersytet w Białymstoku - logopedia ogólna. Kursy: MAKATON Program rozwoju komunikacji", "Wspomaganie dzieka w rozwijaniu mowy i myślenia".
 
mgr Joanna Żukowska - logopeda; wykształcenie: Uniwersytet Warszawski - studia magisterskie - pedagogika, Uniwersytet w Białymstoku - studia podyplomowe - logopedia; kursy: Certyfikat Szkolenia MAKATON - Program komunikacji, ,,Wczesna diagnostyka i wspomaganie rozwoju dziecka ryzyka z zastosowaniem ustno - twarzowej terapii regulującej nieprawidłowe napięcie mięśniowe”, ,,Wpływ zaburzeń integracji sensorycznej na rozwój dziecka w wieku 0-3 lat”, ,,Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”.
 
 
W naszym Żłobku juz od rana wszyscy roześmiani!
Pan Janek przykręca każdą żarówkę i śrubkę,
A pani Lilla i Ania gotują pyszną zupkę.
Jagódka sprząta aż wszysko  lśni,
Dzięki nim wszystkim cudownie tu być!!!
 

 

Tworzenie stron www i sklepów internetowych Białystok | Strony www