żłobek Miejski nr1 - Złobek Integracyjny

O żłobku

Informacje

Zajęcia z dziećmi

Wspieranie rozwoju

Kadra

Historia

Wiersze i piosenki

Ciekawostki i artykuły

Kontakt

Dołącz do nas na
 

1. PROGRAMY AUTORSKIE

„PROGRAM WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA W WIEKU OD 6 MIESIĘCY DO 3 LAT”
- daje teoretyczne podstawy oraz praktyczne wskazówki, by tworzyć dzieciom warunki umożliwiające ich rozwój indywidualny, zgodny z ich predyspozycjami i możliwościami oraz zaspokajać podstawowe potrzeby
- dotyczy rozwoju fizycznego, zmian w sferze emocjonalnej, początków kształtowania wartości, rozwoju intelektualnego, czyli kształtowania się osobowości

 

 

 

 "CZTERY PORY ROKU"
- program ma na celu zapoznanie dzieci z różnorodnością przyrody, kształtowanie wrażliwości ekologicznej oraz wdrażanie ich w świat przyrody
- dzieci uczą się rozpoznawać zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie w poszczególnych porach roku, zachowania i zwyczaje zwierząt, hodować warzywa i owoce
- dzieci uczą się po prostu obserwować przyrodę

 

 

          

 


"EDUKACJA PATRIOTYCZNO-REGIONALNA”
- program pozwala na zapoznanie dzieci z wybranymi fragmentami rzeczywistości  przyrodniczej, regionalnej i kulturowej
- dzieci nabywają wiedzę na temat swojej miejscowości, regionu i ojczyzny

 

                 

 

             

 "DZIEŃ MAŁEGO ARTYSTY Z ELEMENTAMI GRAFOMOTORYKI"
- program ma na celu rozwijanie wyobraźni twórczej aktywności oraz ekspresji plastycznej
- dziecko rozwija także orientację w przestrzeni, doskonali sprawność manualną, uwrażliwia dłonie na bodźce dotykowe
- w czasie zajęć stosowane są bardzo różne techniki plastyczne np. kredki, węgiel, świeca, farby, stemple, ciastoliną

 

 

 


"DZIEŃ Z LITERATURĄ"
- program pozwala na zapoznanie dzieci z różnymi tekstami literackimi, kształtowanie wrażliwości i wyobraźni
- dzieci doskonalą również umiejętność uważnego słuchania, koncentracji uwagi oraz myślenia


  

 

"DZIEŃ BAJKOWY"
    Program uatrakcyjnia zajęcia z dziećmi poprzez dostarczenie im przeżyć emocjonalnych, rozwija umiejętności językowych a jednocześnie wnosi radośći uśmiech w twórczą działalność dzieci."GLOBALNE CZYTANIE"
    Wczesne czytanie wzbogaca wiadomości dziecka o otaczającym świecie, doskonali kompetencje językowe, kształci umiejętność całościowego rozpoznawania wyrazów a także rozwija pamięć spostrzegawczość i koncentrację uwagi.

 

                      
2. METODY

"ŻYWIOŁY"
    Metoda ta wykorzystuje zmieniający się świat natury zgodnie z porami roku i towarzyszącymi im żywiołami. Na zajęciach cztery żywioły: ziemia, ogień, woda, powietrze rozbudzają dziecięce zmysły, aktywność i ciekawość świata. Odkrywane są kolejne siły rządzące naszą planetą.

 

 

 


"METODA DOBREGO STARTU"
    Założeniem MDS jest jednoczesne rozwijanie funkcji wzrokowych, słuchowych, językowych, dotykowo-kinestetycznych (uczucie dotyku i ruchu) i motorycznych oraz ich współdziałanie. Trzylatki doskonalą swoją koordynację wzrokowo - słuchowo - ruchową na coraz wyższym poziomie.

 

           

  

     "ZABAWY FUNDAMENTALNE"
    Metoda ta łączy wesołą zabawę ze stymulacją, co pozwala na zdobywanie wszechstronnych uzdolnień i odkrycie pełnego potencjału dziecka poprzez stymulację mózgu, naukę przez zmysły i rozwijanie ośmiu inteligencji (językowej, matematyczno - logicznej, wizualno - przestrzennej, muzycznej, interpersonalnej, intrapersonalnej, ruchowej, przyrodniczej).

 

 

 

   "INTEGRACJA SENSORYCZNA"
    Integracja sensoryczna to proces, dzięki któremu mózg otrzymuje informacje ze wszystkich zmysłów, rozpoznaje je, segreguje, interpretuje, integruje ze sobą i odpowiada określoną reakcją. W codziennych zajęciach z dziećmi zwraca się uwagę na dostarczenie różnych bodźców i stymulacje poszczególnych zmysłów, a w szczególności dotyku, czucia głębokiego i układu przedsionkowego (błędnika).

 

 
"PEDAGOGIKA M. MONTESSORI"
    Metoda M. Montessori daje dziecku szansę wszechstronnego rozwoju fizycznego, kulturowego i społecznego. Dzieci uczą się poprzez samodzielne działanie, obserwację. Przestrzegają porządku, społecznych reguł oraz doskonalą koncentrację poprzez ćwiczenie dokładności i wytrwałości przy wykonywaniu konkretnych zadań.

 

 3. ZAJĘCIA W SALI DOŚWIADCZANIA ŚWIATA

    Sala Doświadczenia Świata to specjalne pomieszczenie wyposażone w różne urządzenia, które stymulują rozwój wszystkich zmysłów. Dzieci mają możliwość doświadczania świata poprzez dotyk, wzrok, słuch, węch. Tu każdy maluch może się odprężyć, zrelaksować i wyciszyć lub pobudzić.

 

 

 4. ZAJĘCIA DODATKOWE

- gimnastyka ogólnorozwojowa - prowadzona dla wszystkich dzieci uczęszczających do żłobka, ćwiczenia fizyczne organizowane w formie atrakcyjnych dla dzieci zabaw ruchowych

 

 

 

 

- Ruch Rozwijający - prowadzony dla dzieci i ich rodziców, pozwala poznać swoje ciało, kształtuje związek z otoczeniem fizycznym i drugim człowiekiem.  

 

  

 


- zajęcia terapeutyczne z psychologiem - zajęcia skierowane do dzieci nadruchliwych oraz wycofanych, zamkniętych w sobie; dzieci uczą się współpracy i pomagania na zasadzie „jesteśmy sobie potrzebni, jesteśmy sobie pomocni”; wspólne zabawy wpływają wyciszająco na dzieci nadruchliwe oraz stymulują do działanie dzieci wyciszone

 


- dogoterapia

 

 

 
- język angielski

 

 

 

 

 

Tworzenie stron www i sklepów internetowych Białystok | Strony www